Pengesahan Ketua PD PPI

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH DAERAH VII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 09 /MUSDA VII/PPI-KAB.TSM/2008

TENTANG

PENGESAHAN KETUA PENGURUS DAERAH

PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN TASIKMALAYA TERPILIH

MASA BAKTI 2008-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUSYAWARAH DAERAH VII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

MENIMBNAG : a. Bahwa MUSDA VII PPI Kabupaten Tasikmalaya diberi wewenang untuk mengesahkan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya terpilih Masa Bhakti 2008-2012 ;

b. Bahwa MUSDA telah memandang perlu mengesahkan dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu mengesahkannya dalam Keputusan MUSDA VII PPI Kabupaten Tasikmalaya.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI

2. Peraturan Organisasi PPI tentang Tata Kerja Pengurus Purna Paskibraka Indonesia

MEMPERHATIKAN : 1. Permusyawaratan dalam Sidang MUSDA VII PPI Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 1 Mei 2008

2. Keputusan Musyawarah Daerah VII PPI Kabupaten Tasikmalaya Nomor 06/ MUSDA VII/PPI-KAB.TSM/2008 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus Daerah PPI Kabuapten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : Keputusan MUSDA VII PPI Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengesahan Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Terpilih Masa Bhakti 2008-2012

Pasal 1

Mengesahkan Saudara FIRMAN KRISNAWAN, S.Sos.

Sebagai Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Terpilih Masa Bhakti 2008-2012

Pasal 2

Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Terpilih selanjutnya bertindak selaku Ketua Tim Formatur untuk menyusun Personalia Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabuapten Tasikmalaya Masa Bhakti 2008-2012

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya bilamana dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada Tanggal 1 Mei 2008

MUSYAWARAH DAERAH VII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

PIMPINAN SIDANG

­­MIFTAHUL KAHFI

­­URIF S KURNIAWAN

EGGI ISKANDAR

Advertisements
%d bloggers like this: